sk | en

UNESCO

Slovensko predložilo ďalšiu nomináciu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu NKD ľudstva UNESCO - Sokoliarstvo


Slovensko predložilo ďalšiu nomináciu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu NKD ľudstva UNESCO - Sokoliarstvo

Slovensko predložilo ďalšiu nomináciu na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO - Sokoliarstvo

V pondelok 30. marca 2020, Slovensko spolu so Spojenými arabskými emirátmi, Holandskom, Írskom, Chorvátskom, Poľskom  a Kirgizskom, predložilo Sekretariátu UNESCO v Paríži návrh na rozšírenie existujúceho zápisu v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO o ďalšie krajiny. Spolu sa tak ku sokoliarskej tradícii hlási 24 krajín, vďaka čomu by bol prvok Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva najväčšou nomináciou na spomínanom Reprezentatívnom zozname UNESCO vzhľadom na počet zúčastnených krajín. O zápise rozhodne  Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na svojom 16. zasadnutí v decembri 2021, kedy sa bude rozhodovať aj o zápise prvku Chov koní plemena lipican.

Zápis do reprezentatívneho zoznamu UNESCO posilní medzinárodnú spoluprácu v chove a výcviku sokolov a prispeje k popularite tohto jedinečného prvku tradičnej kultúry,  ktorá sa na území Slovenska praktizuje už od čias Veľkej Moravy. Slovenské sokoliarstvo si oproti iným krajinám vytvorilo vlastnú prax, prispôsobenú lokálnym geografickým podmienkam. Primárna funkcia sokoliarstva – lov – sa stala okrajovou, no význam sokoliarstva v súčasnosti sa prejavuje najmä cez prezentačné aktivity sokoliarskeho umenia na kultúrnych a spoločenských podujatiach, kde slúži ako obraz dobového života pri spoznávaní vlastnej histórie.

Za vypracovaním nominácie za Slovenskú republiku stojí tím zložený z pracovníkov a pracovníčok Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, Ministerstva kultúry SR a v neposlednom rade komunita sokoliarov a sokoliarok zo Slovenskej republiky.