sk | en

UNESCO

Stály sekretariát Svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy“


Stály sekretariát Svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy“

V Bratislave bude od 1. januára 2024 pôsobiť Stály sekretariát Svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Zriadenie sekretariátu, prvého svojho druhu, bolo spečatené podpisom dohody zástupcami Slovenska (štátna tajomníčka Ministerstva životného prostredia SR K. Butkovská) a Rakúska dňa 26. septembra 2023.

 „Vytvorenie Stáleho sekretariátu tejto spoločnej lokality predstavuje významný krok pre integritu a zachovanie jej výnimočnej a univerzálnej hodnoty,“ konštatovala generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Ľ. Erdelská, ktorá sa zúčastnila na podpisovej ceremónii. „Ide o ďalší významný úspech Slovenska na pôde UNESCO a potvrdenie jeho silnej expertízy v oblasti svetového dedičstva. O to viac je symbolické, že k tomuto kroku dochádza v roku, kedy si pripomíname 30. rokov členstva Slovenska v UNESCO. Som presvedčená, že Stály sekretariát bude efektívnou platformou spolupráce s potenciálom zdynamizovať a zmodernizovať manažment a rozvoj tohto výnimočného ekosystému a prispeje k jeho zachovaniu pre budúce generácie,“ doplnila.  

Sekretariát bude zameraný na poskytovanie odbornej pomoci a vytvorenie potrebných podmienok pre medzinárodnú spoluprácu medzi zmluvnými krajinami, štátnymi inštitúciami, akademickou obcou a mimovládnymi organizáciami pri ochrane lesov zaradených do danej lokality. Dohoda o jeho zriadení je otvorená k podpisu aj pre ďalšie dotknuté krajiny, cez územie ktorých lokalita prechádza.

Prírodná lokalita „Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ je aktuálne najväčšou sériovou lokalitou zapísanou na prestížnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a zahŕňa 94 komponentov v 18 krajinách sveta. Zapísaná bola v r. 2007 ako ukážka zvyškov pralesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. V r. 2011 sa lokalita rozšírila o komponenty v Nemecku a v r. 2017 a 2021 o ďalších 63 nových komponentov a 9 krajín Európy.  Päť komponentov lokality je na severovýchode Slovenska: Havešová, Rožok, Stužica – Bukovské vrchy, Vihorlat a Udava. Z toho prvé tri lokality pralesov sa nachádzajú na území Národného parku Poloniny. Všetkých 5 komponentov pokrýva takmer 4-tisíc hektárov najprísnejšie chránených vzácnych bukových pralesov s nárazníkovou zónou veľkosti ďalších takmer 15-tisíc hektárov. Jasné vymedzenie hraníc slovenských komponentov legislatívne presadilo Ministerstvo životného prostredia SR v októbri 2019. O necelé dva roky neskôr, v júli 2021, úpravu hraníc potvrdil aj Výbor svetového dedičstva UNESCO, ako jednu z najlepšie pripravených nominácií.