sk | en

UNESCO

Stretnutie so zástupcami Ambrela o globálnom vzdelávaní


Stretnutie so zástupcami Ambrela o globálnom vzdelávaní

Hoci je všetko v dnešnom svete čoraz viac navzájom prepojené, porušovanie ľudských práv, nerovnosť a chudoba stále ohrozujú mier a udržateľnosť. Globálne vzdelávanie (Global Citizenship Education) je odpoveďou UNESCO na tieto výzvy. Funguje tak, že umožňuje študentom všetkých vekových kategórií pochopiť, že ide o globálne, nie lokálne problémy, a stať sa aktívnymi podporovateľmi mierovejších, tolerantnejších, inkluzívnejších, bezpečnejších a udržateľnejších spoločností. Globálne vzdelávanie sa považuje aj za veľmi účinný nástroj, ktorý môže prispieť k zníženiu negatívnych nálad a polarizácie v spoločnosti, ako aj v boji s dezinformáciami. Tejto téme sa začína venovať potrebná pozornosť aj na Slovensku, o čom svedčí práve prebiehajúci proces tvorby novej Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie pod záštitou MŠVVaŠ SR v spolupráci s MZVEZ SR.  O jej príprave, ako aj o možnostiach budúcej spolupráce v tejto oblasti, diskutovali dňa 23. februára 2022 zástupcovia Platformy rozvojových organizácií Ambrela s generálnou tajomníčkou  Slovenskej komisie pre UNESCO Vierou Grigovou. Hlavným cieľom stretnutia bolo zdieľanie informácií o aktivitách, ktoré pripravuje UNESCO a Ambrela v oblasti globálneho vzdelávania, ako aj o možnostiach ako túto tému zviditeľniť medzi odbornou i širokou verejnosťou.

 
zľava: Zuzana Firgánková, manažérka Ambrely pre globálne vzdelávanie,
Viera Grigová, GT SK UNESCO a Daniel Kaba, výkonný tajomník Ambrely