sk | en

UNESCO

Súťaž pre mladých podnikateľov


Súťaž pre mladých podnikateľov

Nadácia Goi Peace foundation spustila online súťaž pre mladé podnikateľské talenty.

Mladí podnikatelia sa môžu súťaže zúčastniť predložením vlastných tvorivých nápadov a projektov týkajúcich sa "Cieľov trvalo  udržateľného rozvoja", vyhlásených Valným zhromaždením OSN v roku 2015 . Súťaž je otvorená do 30.6.2016 a môžu sa do nej zapojiť mladí vo veku medzi 15-35 rokov.

Súčasťou súťaže je možnosť absolvovania online študijného programu zameraného na podnikanie mladých na Entrepreneurship Campus v Berlíne začínajúceho v apríli 2016, a následného získania certifikátu.

Podávať svoje projekty a nápady môžete a ďalšie informácie o súťaži nájdete na webstránkach www.youthcompetition.org  alebo www.youth-competition.org