sk | en

UNESCO

Svetová konferencia humanity


Svetová konferencia humanity

      V dňoch 6.-12.augusta 2017 sa v belgickom Liege koná Svetová konferencia humanity. Hlavnými organizátormi konferencie sú Medzinárodná rada pre filozofiu a humánne vedy (International Council for Philosophy and Human sciences - CIPSH) v spolupráci s Výborom UNESCO pre manažment sociálnych zmien (MOST – Management of Social transformations).

      Cieľom konferencie je diskusia na aktuálne témy a výzvy súčasného sveta, ktoré hýbu spoločnosťami a majú za následok veľké zmeny a problémy, ako sú  napr. životné prostredie a klimatické zmeny, identita národov, migrácie a migračná kríza, hranice, záchrana a ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva, história či politika. Konferencie sa zúčastňuje niekoľko stoviek expertov a predstaviteľov najmä z akademickej a vedeckej obce.  Za Slovenskú republiku na podujatí vystúpili so svojimi príspevkami pani Lucia Mokrá a pán Daniel Škobla za Slovenský výbor MOST a vedúci UNESCO katedry na Prešovskej univerzite pán Vasil Gluchman.