sk | en

UNESCO

UNESCO Japonská cena za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj - výzva na predkladanie nominácií


UNESCO Japonská cena za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj - výzva na predkladanie  nominácií

Informujeme Vás o výzve na predkladanie nominácií na UNESCO cenu Japonska za vzdelávanie pre udržateľný rozvoj.  

Cena bola prvýkrát vyhlásená Výkonnou radou UNESCO na svojom 195. zasadnutí v októbri 2014 a bola udelená prvýkrát v roku 2015, aby sa ocenili a vyzdvihli vynikajúce projekty alebo programy v oblasti ESD vykonávané jednotlivcami, inštitúciami, organizáciami alebo inými subjektami. Bola založená v rámci programu Global Action (GAP) na ESD; cena si kladie za cieľ napomôcť vzdelávaniu na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach vzdelávania a učenia, aby sa urýchlil pokrok smerom k trvalo udržateľnému rozvoju.

Je štedro financovaná vládou Japonska. Cena sa udeľuje trom oceneným a jej súčasťou je aj hodnota 50.000 USD pre každého príjemcu.
Slávnostné vyhlásenie víťazov roku 2018 sa uskutoční v poslednom štvrťroku tohto roka.

Nominovaní môžu byť jednotlivci, inštitúcie, organizácie alebo iné subjekty zapojené do vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj (ESD). Nominácia sa musí zamerať na konkrétny projekt ESD alebo program kandidáta, ktorý spĺňa kritériá oprávnenosti.
Kandidáti môžu byť nominovaní vládami členských štátov po konzultácii s ich Národnými komisiami pre UNESCO alebo mimovládnymi organizáciami (MVO), ktoré sú oficiálnymi partnermi UNESCO. Každá Stála delegácia alebo MVO nesmie podať viac ako tri nominácie v jednom roku.
Vlastné nominácie nie sú akceptované.


Ako podať svoju nomináciu:
Nominácie na Cenu by mali byť predložené najneskôr do 3. mája 2018, vyplnením nominačného formulára v angličtine alebo francúzštine.

Viac informácií o UNESCO cene sa dozviete na: http://unesco.org/esd


Nominácie, prosím, posielajte na adresu:

unesco@mzv.sk

do 21. apríla 2018.