sk | en

UNESCO

UNESCO Sharjah cena za arabskú kultúru


UNESCO Sharjah cena za arabskú kultúru

Založená v roku 1998, UNESCO-Sharjah cena arabskej kultúry je  každoročne udelovaná dvom laureátom - jednotlivcom, skupinám a inštitúciám - ktorí sa svojou prácou a výsledkami, usilujú rozširovať vedomosti o arabskom umení a kultúre.
Cena bola prvýkrát udelená v roku 2001 a tento rok je to už jej 14. ročník. 
Žiadatelia o UNESCO Sharjah cenu za arabskú kultúru musia významneou mierou prispieť k rozvoju, šíreniu a podpore arabskej kultúry vo svete. Víťazi sú vyberaní generálnou  riaditeľkou UNESCO, na základe odporúčaní medzinárodnej poroty odborníkov v oblasti arabskej kultúry, a v priebehu niekoľkých rokov sa vyznamenali organizovaním množstva akcií, ktorými prispeli k podpore kultúrneho dialógu a revitalizácie arabskej kultúry.

Doteraz bola cena udelená 22 laureátom (so sumou 60 000 $, každoročne rovnomerne rozdelenou medzi dvoch laureátov), ​​ako uznanie za prínos do arabského umenia a kultúry. Ocenení reprezentujú novú generáciu bádateľov, umelcov, filozofov, autorov a prekladateľov, ktorí sa snažia dosiahnuť skutočný dialóg medzi arabskou kultúrou a inými kultúrami.

V ére globalizácie a hlbokých politických a spoločenských zmien, ktorým svet čelí, táto cena plne zodpovedá hodnotám vzájomného porozumenia, ktoré sú citované v Ústave organizácie UNESCO. UNESCO-Sharjah cena arabskej kultúry sa snaží podporovať lepšie pochopenie iných civilizácií, a tým podporiť medzinárodné pochopenie sa. Arabské umenie a kultúra zanechali stopy na celom svete. Nielen v kultúrach arabského regiónu, ale aj v kultúrach ďaleko za hranicami arabského regiónu. Vari neexistuje lepší spôsob na budovanie mieru.

Sharjah cena bola v minulom roku (13. ročník) udelená svetovo-renovovanému autorovi Eliasovi Sanbarovi a Islamskej knižnici v Španielsku. 

V tomto roku prebieha nominačný proces do 15. júla 2016. Kandidáta musí nominovať a podporiť národná komisia UNESCO, na Slovensku teda Slovenská komisia pre UNESCO.

Akékoľvek návrhy si vás dovolíme poprosiť zaslať na e-mailovú adresu: unesco@mzv.sk najneskôr do 5.júla 2016. 

Pre viac informácií, viď:   http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/sharjah-prize/