sk | en

UNESCO

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ „SVETOVÉ MESTO KNIHY“ NA ROK 2020


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ „SVETOVÉ MESTO KNIHY“ NA ROK 2020

Dovoľujeme si informovať, že UNESCO vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí „Svetové mesto knihy“ na rok 2020. Všetky žiadosti musia byť predložené sekretariátu UNESCO v angličtine alebo francúzštine najneskôr do 15. marca 2018 na emailovú adresu wbcc@unesco.org. Každá žiadosť musí obsahovať okrem povinných materiálov a príloh aj odporúčací list národnej komisie pre UNESCO.

Všetky informácie a materiály sú prístupné aj online na web stránke en.unesco.org/world-book-capital-city.