sk | en

UNESCO

VÝZVA OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAInformujeme o aktuálne vyhlásenej výzve Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá je zameraná na informačné aktivity. Súčasťou výzvy je tiež praktická environmentálna výchova, informačné aktivity na školách, zážitkové aktivity EVV.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/28-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-informacne-aktivity-s-kodom-opkzp-po1-info-2017-28/.