sk | en

UNESCO

Valné zhromaždenieValné zhromaždenie SK UNESCO 

Dňa 12.2.2016 sa v priestoroch MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí uskutoční Valné zhromaždenie Slovenskej komisie UNESCO.

Valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz ročne, vyhodnotí činnosť SK UNESCO na základe príspevkov predsedov výborov a sekcií a ďalších členov SK UNESCO. Učastníci valného zhromaždenia si vypočujú správu o hospodárení komisie za rok 2015 a výhľady a nové výzvy komisie do roku 2016. 

Valného zhromaždenia sa zúčastní aj slovenská veľvyslankyňa pri UNESCO v Paríži, p.Klára Novotná, ktorá prednesie svoj príhovor rovnako ako aj predseda SK UNESCO p. Ľudovít Molnár a generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, p. Michal Mlynár.