sk | en

UNESCO

Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec


Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec

Foto: Vlkolínec
​Fotografiu poskytol:  © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky


 
   Vlkolínec je svahová obec ležiaca v Národnom parku Veľká Fatra, v bočnom údolí Revúckej doliny, na južnom úpätí vrchu Sidorovo, vo výške 718 m.n.m. Vlkolínec sa nachádza v blízkosti Ružomberka, od ktorého je vzdialený približne 10 km úzkou cestou cez mestskú časť Biely Potok. Jedna z povestí hovorí, že názov tejto obce bol odvodený od hojného výskytu vlkov v tejto lokalite. 

 

 

 

Vlkolínec je trvalo obývaná, „živá“, obec, v ktorej v súčasnosti celoročne žije 20 obyvateľov v 7 domoch (celkovo je domov 55). Má rozlohu 797 ha.  

 

 


   V roku 1977 bol Vlkolínec slovenskou vládou vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality. V roku 1993 bol Vlkolínec zapísaný aj do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako unikátny krajinno-sídelno-architektonický komplex. V pamiatkovom fonde je zapísaných 73 objektov, z ktorých väčšinu tvoria drevenice, respektíve hospodárske dvory (usadlosti).

 

 

                


​Fotografie poskytol:  © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky


http://www.vlkolinec.sk/