sk | en

UNESCO

Vyhlásenie výsledkov súťaže EUSTORY


Vyhlásenie výsledkov súťaže EUSTORY

Slovenská komisia pre UNESCO udelila záštitu 13. ročníku súťaže EUSTORY, ktorej slávnostné vyhlásenie sa konalo 22. júna 2018 v priestoroch MZVaEZ SR. Tento rok súťaž niesla  názov: "Krehkosť slobody".

EUSTORY je združením 25 európskych mimovládnych organizácií alebo vzdelávacích inštitúcií, ktorých primárnym cieľom je zbližovanie mladých ľudí Európy prostredníctvom poznania svojej histórie. Hlavnou aktivitou siete EUSTORY je organizovanie súťaže z novodobej histórie pre študentov stredných škôl, združuje študentov, učiteľov, historikov a spoločenské osobnosti, ktorých spája záujem o históriu, a ktorým záleží na budúcnosti nielen krajiny, v ktorej žijú, ale aj celej Európy.

Od roku 2003, kedy bola súťaž na Slovensku vyhlásená po prvýkrát, sa do nej zapojili stovky stredoškolákov z celého Slovenska.