sk | en

UNESCO

Vyhlásenie výsledkov súťaží Zelený svet 2016 a Múdra príroda 2016


Vyhlásenie výsledkov súťaží Zelený svet 2016 a Múdra príroda 2016

Dňa 16.mája 2016 sa v Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica konalo odovzdávanie cien víťazom medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež Zelený svet a literárnej súťaže Múdra príroda.

Témou už 21.ročníka súťaže Zelený svet, vyhlásenej Slovenskou agentúrou životného prostredia a ktorej záštitu dala aj Slovenská komisia pre UNESCO, bola tento rok téma: „Parky a záhrady – moje najlepšie miesto pre oddych“. Do súťaže bolo prihlásených vyše 4 tisíc prác vo viacerých kategóriách, porota teda mala naozaj veľmi ťažkú úlohu spomedzi nich vybrať tie „naj“, pretože všetky práce boli krásne, zaujímavé, a najmä hodnotné. Literárna súťaž Múdra príroda ako „mladé dieťa“ Zeleného sveta oslávilo tento rok už štvrté narodeniny a zaslané literárne práce mladých boli skutočným čitateľským pôžitkom.

Sme radi, že mladá generácia dnes myslí na svoju budúcnosť a na budúcnosť našej planéty. Prírodu musíme chrániť, vážiť si ju a neničiť, pretože je krásna, je potrebná, a je hlavne naša. Nás všetkých.  Aj to bolo posolstvo, ktoré sa objavovalo vo všetkých zaslaných súťažných prácach. 

Slovenská komisia pre UNESCO sa už dnes teší na ďalší ročník oboch súťaží.