sk | en

UNESCO

Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus dostala ministerské ocenenie


Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus dostala ministerské ocenenie

Deň otvorenia najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku priniesol obrovský úspech pre Košický región. Cenu ministra dopravy a výstavby SR pre Osobnosť cestovného ruchu si počas prebiehajúceho veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018 prevzala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Považuje to nielen za svoj úspech, ale najmä ocenenie práce a úsilia celej organizácie.

Minister dopravy a výstavby SR toto ocenenie udeľuje osobnostiam, ktoré sa zásadným spôsobom zaslúžili o rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Krajská organizácia cestovného ruchu zabodovala vytvorením značky UNESCO NA DOSAH, ktorá dodala destinácii nielen modernú marketingovú, ale aj koncepčnú rozvojovú líniu. Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus zdôraznila, že dynamický rozvoj cestovného ruchu v Košickom kraji je možný len vďaka efektívnej spolupráci s členskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu a v neposlednom rade je dôležité aj partnerstvo s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v tomto odvetví. Vo všeobecnosti platí, že cestovný ruch sa rozvíja iba vďaka kvalitnejším službám.