sk | en

UNESCO

Výročné zasadnutie asociovaných škôl UNESCO na gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici


Výročné zasadnutie asociovaných škôl UNESCO na gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici

Dňa 18. októbra v deň narodenia J. G. Tajovského sa na rovnomennom gymnáziu v Banskej Bystrici uskutočnilo výročné zasadnutie asociovaných škôl UNESCO s finančnou podporou Slovenskej komisie pre UNESCO

Výročné stretnutie asociovaných škôl sa koná každoročne pod záštitou a z finančných prostriedkov Slovenskej komisie pre UNESCO, tento rok bolo pozývateľom Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Národnou koordinátorkou za SR je vedúca Informačného a dokumentačného strediska UNESCO pri UK v Bratislave Natália Fillová. S príspevkami a prednáškami vystúpila zástupkyňa Slovenskej komisie pre UNESCO Linda Kapustová Helbichová, muzikoetnologička Alžbeta Lukáčová zo Štátnej opery v Banskej Bystrici a Zdenka Krišková z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Výročné stretnutie bolo jedinečnou príležitosťou pre zúčastnené slovenské asociované školy vymeniť si skúsenosti a dozvedieť sa o nových projektoch a výzvach UNESCO na rok 2019 v inom meste v závislosti od pozývajúcej členskej školy v sieti Associated Schools Project Network (ASPnet).

Myšlienka pridružených škôl UNESCO vznikla v r. 1953, kedy organizácia UNESCO spustila projekt pod názvom Scheme of Co-ordinated Experimental Activities in Education for Living in a World Community s účasťou 33 stredných škôl v 16 členských krajinách UNESCO s cieľom podporiť výučbu  v súlade s cieľmi Spojených národov a Univerzálnou deklaráciou ľudských práv.

V súčasnosti ASPnet zhromažďuje globálnu sieť  s viac ako 11 000 registrovanými školami v 182 krajinách.