sk | en

UNESCO

Výzva belgickej národnej komisie pre UNESCO


Výzva belgickej národnej komisie pre UNESCO

Ako súčasť

sociálno-mediálnej kampane „Unite4Heritage, zachraňujme kultúrne dedičstvo pre mier a budúcnosť“

a s dôrazom na zaistenie ochrany kultúrneho dedičstva

vyhlásila Flámska komisia Belgicka pre UNESCO výzvu s názvom

„Národná pamiatka mojej krajiny pred a po útoku“

Táto medzinárodná výzva/ kampaň má prebiehať formou súťaže výtvarných prác detí a mládeže európskych krajín.

Cieľom kampane je medializovať a upriamiť pozornosť verejnosti na súčasné vojnové konflikty, ktorých dôsledkom je ničenie svetových kultúrnych pamiatok.

S ohľadom na ničenie vzácnych UNESCO pamiatok v Palmyre, Sýrii, mnohí Európania pozerajú na tieto útoky, ako na niečo vzdialené, čo sa nás Európanov netýka.

Ale po útokoch v Paríži a Bruseli a nezmyselnej smrti desiatok  nevinných, aj mladých ľudí,   musíme chápať, že sa tieto problémy dotýkajú aj nás. Že aj naše kultúrne dedičstvo je ohrozené.

 

Belgická flámska komisia pre UNESCO vyzýva na zaslanie dvoch výtvarných prác od každého prihláseného, ktoré budú zobrazovať národnú kultúrnu pamiatku tej ktorej krajiny neporušenú, a tú istú pamiatku po jej deštrukcii alebo útoku spôsobenom vojenským konfliktom.

Radi by sme poprosili všetkých, ktorí by sa zúčastnili tejto výzvy, aby svoje výtvarné diela zaslali pre 25. májom 2016 na adresu:

 

Flemish Commission for UNESCO

ATT  Tijs D´Hoest, Secretary General

Boudewijnlaan 30

1000 Brussels

Belgium