sk | en

UNESCO

Výzva na ceny UNESCO v oblasti vzdelávania – Konfuciova cena a Cena kráľa Sedžonga za rozvoj gramotnosti vo svete


Výzva na ceny UNESCO v oblasti vzdelávania – Konfuciova cena a Cena kráľa Sedžonga za rozvoj gramotnosti vo svete

UNESCO spolu s vládou Čínskej ľudovej republiky a s vládou Kórejskej republiky vyhlasujú súťaže o najlepšie vzdelávacie projekty v oblasti šírenia gramotnosti vo svete. Ceny sú udeľované jednotlivcom, krajinám či mimovládnym organizáciám za ich jedinečný prínos k napĺňaniu Cieľa udržateľného rozvoja č. 4 - Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

 Tohtoročná edícia udeľovania cien je zameraná na tému „Výučba gramotnosti: úloha učiteľov a evolúcia pedagogiky“.

 Mottom Konfuciovej ceny UNESCO je tento rok: „Gramotnosť vo vidieckych oblastiach medzi dospelými a mládežou, najmä dievčatami“. Cena je financovaná Čínou a výhercovia okrem peňažnej čiastky získajú aj študijný pobyt v Číne.

 Cena kráľa Sedžonga UNESCO je financovaná Kórejskou republikou a vznikla na počesť kráľa Sedžonga, ktorý zaviedol kórejskú abecedu, jej tohtoročnou témou je: „Rozvoj a využitie rodného jazyka pri vzdelávaní a výučbe remesiel“.

 Prihlášku na obe ceny môžu podať jednotlivci a inštitúcie presadzujúce rozvoj gramotnosti prostredníctvom svojich inovatívnych programov. Registrácia prebieha v angličtine alebo francúzštine na odkaze: www.unesco.org/ilp/account do 28. júna 2020. Následne prihlásené projekty posúdi a odporučí Slovenská komisia pre UNESCO. Výhercovia budú vybratí porotou nezávislých expertov a víťazi budú oznámení v priebehu mesiaca júl, slávnostné odovzdávanie cien by sa malo uskutočniť v auguste v sídle UNESCO v Paríži.

V minulosti boli slovenské organizácie v týchto súťažiach úspešné a veríme, že aj tento rok sa nám podarí predstaviť originálne projekty, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju a globálnemu vzdelaniu.

Viac informácií o cenách: https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes.