sk | en

UNESCO

Výzva na nomináciu pre UNESCO-Rovníková Guinea medzinárodnú cenu za výskum v oblasti vied, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí


Výzva na nomináciu pre UNESCO-Rovníková Guinea medzinárodnú cenu za výskum v oblasti vied, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí

Slovenská komisia pre UNESCO by rada prijala návrhy na nominácie

JEDNOTLIVCOV, INŠTITÚCIÍ, či MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

na medzinárodnú cenu UNESCO-Rovníková Guinea pre vedecký výskum v oblasti prírodných vied vedúcich k zlepšeniu kvality ľudského života.

Cieľom udelenia tejto ceny je podpora výskumu a ďalšieho rozvoja siete centier pre skvalitnenie ľudských životov a odstránenia chudoby a chorôb z nej vyplývajúcich.

Svoje návrhy na nominácie zasielajte do 10. decembra 2016 na e-mailovú adresu:  unesco@mzv.sk 

 

Laureáti roku 2015:


Profesor Manuel Barral-Netto (Brazília)
Vedúci výskumu a riaditeľ Centro de Pesquisas Goncalo Moniz-FIOCRUZ-BA.

Väčšinu svojej kariéry venoval štúdiu leishmaniózy a malárie a prispel k rozvoju vedy a kontrolných nástrojov v oblasti prenosných chorôb a ochorení vyplývajúcich z chudoby.

Profesor Balram Bhargava (India)
Profesor kardiológie v All India Institute of Medical Sciences.
Je to kardiológ špecializujúci sa na biomedicínske inovácie, verejné zdravie a vzdelávanie lekárov. Jeho prínos v rozvoji inovatívnych, účinných a cenovo dostupných nástrojov pre zvládnutie kardiovaskulárnych ochorení má obrovský sociálny dopad v prostrediach chudobných oblastí.


Dr. Amada Alpha Sall (Senegal)
Vedúci Centra spolupracujúceho s  WHO na tému arbovírusov v Dakare.

Významnou mierou prispel k vývoji a rozširovaniu diagnostických a kontrolných nástrojov pre vírusové ochorenia, ako je Ebola, Chikungunya, Dengue a ďalších vektorových prenášačov chorôb s potenciálnym globálnym dosahom.