sk | en

UNESCO

Výzva na podávanie prihlášok na Medzinárodnú cenu za výskum v oblasti prírodných vied UNESCO – Rovníková Guinea


Výzva na podávanie prihlášok na Medzinárodnú cenu za výskum v oblasti prírodných vied UNESCO – Rovníková Guinea

Účelom tejto ceny je odmeniť projekty a aktivity jednotlivca, jednotlivcov, inštitúcií, iných subjektov alebo mimovládnych organizácií orientovaných na vedecký výskum v oblasti prírodných vied, ktorý povedie k zlepšeniu kvality ľudského života.

Ciele ocenenia súvisia s ústrednou úlohou programu UNESCO na podporu výskumu a zriaďovania a ďalšieho rozvoja sietí centier excelentnosti v oblasti prírodných vied. Výskum v oblasti boja proti hladomoru, chudobe, zabezpečeniu pitnej vody a boj proti chorobám vedie k zlepšeniu kvality ľudského života.

Výhercu (-ov), ktorí významne prispeli k výskumu v oblasti prírodných vied, vyberie generálna riaditeľka UNESCO na základe odporúčania medzinárodnej poroty. Výhercovia si odnesú cenu vo výške 350 000 USD, ktorá bude rozdelená medzi maximálne troch výhercov.

Prihlášky je potrebné poslať on-line v termíne do 15. mája s odporúčaním Slovenskej komisie pre UNESCO.
Podmienkou pred vyplnením samotnej on-line prihlášky je povinná jednoduchá registrácia, tzv. Request for Account / Demande de comte na:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlA8bWieWHIhKoGO7V0QnshdUNUg3R1NMQU5QNUNVMUw2SVVIVVVaS1NDQi4u

Dodatočné otázky budú zodpovedané na adrese: lifesciencesprize@unesco.org
A súčasne na unesco@mzv.sk

Laureáti 2017


Organizácia pre poľnohospodársky výskum (Centrum Volcani, Izrael)
Inštitút úspešne vyvinul najmodernejšie inovácie a metodiky v poľnohospodárskom výskume s praktickými aplikáciami, ako aj programy na budovanie kapacít na podporu potravinovej bezpečnosti v suchých, polosuchých a púštnych prostrediach, ktoré podporujú ľudský blahobyt.

Rui Luis GONÇALVES dos REIS (Univerzita Minho, Portugalsko)
Za vynikajúce inovatívne príspevky k vývoju a inžinierstvu prírodných biomateriálov a ich biomedicínskych aplikácií vrátane tkanivového inžinierstva, regeneratívnej medicíny, kmeňových buniek a dodávania liekov, ktoré majú významný potenciál na zlepšenie ľudského zdravia.

Ivan Antonio IZQUIERDO (Biomedicínsky výskumný ústav, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brazília)
Za jeho kľúčové objavy v objasňovaní mechanizmov pamäťových procesov, vrátane konsolidácie a získavania a ich klinických aplikácií pri starnutí, psychologických poruchách a neurodegeneratívnych ochoreniach, ktoré vedú k podpore kvality ľudského života.