sk | en

UNESCO

Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO za "vzdelávanie dievčat a žien"


Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO za "vzdelávanie dievčat a žien"
Cieľom je odmeniť činnosti jednotlivcov, skupín, organizácií a centier, ktoré podporujú vzdelávania dievčat a žien, v súlade s politikou UNESCO.
Nominácia by mala byť navrhnutá vládami štátov alebo mimovládnymi organizáciami v oficiálnej spolupráci s UNESCO. Uchádzači musia vynikať v aktivitách, ktoré prispeli k podpore vzdelávania dievčat a žien.
Slovenská komisia pre UNESCO očakáva vaše návrhy!
Prosím, dajte nám vedieť, ktorá organizácia, skupina či jednotlivec môže byť kandidátom z vášho regiónu!?