sk | en

UNESCO

Výzva pre slovenské mestá zapojiť sa do medzinárodnej siete Učiace sa mestá UNESCO (Learning Cities)Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO a zaradiť sa tak medzi 173 miest z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, vyučovanie na pracovisku, využívanie moderných vzdelávacích pomôcok a vzdelávanie v rodinách a komunitách. Sieť Učiacich sa miest UNESCO zastrešuje UNESCO Inštitút pre celoživotné vzdelávanie v Hamburgu a jej cieľom je združovať a podporovať mestá, ktoré kladú dôraz na rozmanité možnosti vzdelávania pre svojich obyvateľov. Cieľom celoživotného a neformálneho vzdelávania je výchova k udržateľnému rozvoju, ekonomický a kultúrny rozvoj a sociálna inklúzia.  

Viac informácií o Učiacich sa mestách na: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities   

Aktuálne prebieha proces nominácií na nové Učiace sa mestá, výzva je otvorená do konca júna. Viac informácií na: https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/join-unesco-global-network-learning-cities.  

V prípade záujmu prosím neváhajte kontaktovať Slovenskú komisiu pre UNESCO na unesco@mzv.sk .