sk | en

UNESCO

Výzva pre základné a stredné školy na prihlásenie sa do programu FinQ pre školský rok 2022-23


Výzva pre základné a stredné školy na prihlásenie sa do programu FinQ pre školský rok 2022-23

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila výzvu pre školy, ktoré majú záujem zapojiť sa od školského roka 2022-2023 do programu FinQ, ktorý Slovenská komisia pre UNESCO nominovala na cenu UNESCO Hamdan za rozvoj učiteľskej profesie za r. 2021-22. Program FinQ je určený pre prvý a druhý stupeň základných škôl aj pre stredné školy a slúži na rozvíjanie kritického a systémového myslenia. Vedie žiakov k finančnej zdatnosti, ale aj zodpovednosti voči sebe a svojmu okoliu, podnecuje tiež aktívne zapájanie žiakov do ekonomického a spoločenského života. Program poskytuje učiteľom materiály k výučbe, je integrovaný do už existujúcich predmetov ako napríklad slovenčina, dejepis, prírodoveda či telesná výchova.
Všetky informácie o programe FinQ a ako sa do neho zapojiť nájdete v prílohe, kde po kliknutí budete presmerovaní na online prihlášku. Prihlásiť sa možno do 31. mája 2022.