sk | en

UNESCO

Workshop „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“


Workshop „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“

V dňoch 22. a 23.09.2017 Katolícka univerzita v Ružomberku a Mesto Ružomberok v spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brne, Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a OZ Vlkolínec zorganizovali workshop: „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“. Workshop sa realizoval v rámci projektu INTERREG „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ (doba riešenia: od 01.09.2017 do 30.06.2019). Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu, a to prírodného parku Mikulčický Luh a lokality Svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.

Prinášame Vám pár záberov z podujatia.