sk | en

UNESCO

ZÁSTUPKYNE A ZÁSTUPCOVIA SLOVENSKÝCH PRIDRUŽENÝCH ŠKÔL UNESCO SA STRETLI V BANSKEJ ŠTIAVNICI


ZÁSTUPKYNE A ZÁSTUPCOVIA SLOVENSKÝCH PRIDRUŽENÝCH ŠKÔL UNESCO SA STRETLI V BANSKEJ ŠTIAVNICI

V kontexte 30. výročia zápisu lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a 70. výročia Siete pridružených škôl UNESCO sa tohtoročné výročné stretnutie slovenských pridružených škôl UNESCO uskutočnilo práve v tomto jedinečnom meste.

Ďakujeme banskoštiavnickému Gymnáziu Andreja Kmeťa, jednej z 25 škôl UNESCO na Slovensku, a koordinátorke pridružených škôl na Slovensku p. Natálii Fillovej z Univerzitnej knižnice v Bratislave za skvelý a bohatý program. Osobitné poďakovanie patrí učiteľovi gymnázia Mironovi Breznoščákovi za to, že nás celým dvojdňovým programom ochotne sprevádzal. Jeho pútavé zasvätenie do dejín a tajomstiev (kultúrnych a prírodných) Banskej Štiavnice bude v nás ešte dlho rezonovať.     

Sme radi, že do Štiavnice zavítali mnohí predstavitelia škôl (či už základných alebo stredných) a s nadšením predstavili široké spektrum aktivít zameraných na prezentáciu a popularizáciu tém UNESCO medzi deťmi a mládežou.  Veľmi sa tešíme, že školy za zapájajú do etablovaných vzdelávacích programov, ktoré podporujeme aj my v komisii (EUSTORY, Lingvakvíz, Olympiáda ľudských práv a i.). Zároveň však organizujú množstvo iných aktivít v oblasti environmentálnej výchovy, kritického myslenia, hmotného a nehmotného dedičstva UNESCO, či medzinárodných dní vyhlásených OSN alebo UNESCO. Veľkému záujmu sa tešia aj výlety po pamiatkach a lokalitách UNESCO na Slovensku. Niektoré školy dokonca nadväzujú partnerstvá s inými UNESCO školami v Európe (napr. Gymnázium v Dubnici nad Váhom uskutočnilo výmenný program so školou v Holandsku a na jar 2024 prebehne návšteva holandských detí na Slovensku).

Bez zanietenia a mimoriadneho nasadenia učiteliek a učiteľov zo škôl UNESCO by toto všetko nebolo možné. Patrí im veľké uznanie a vďaka za to, že formujú povedomie detí o mnohých dôležitých témach UNESCO a pestujú v nich dôležité hodnoty tolerancie, porozumenia a kritického myslenia.

V rámci sprievodného programu sme sa zúčastnili na otvorení výstavy „Banská Štiavnica – 30 rokov súčasť svetového dedičstva UNESCO“ a programu v Evanjelickom kostole aj s uvedením fotografickej publikácie „Banská Štiavnica a okolie“ do života. Zavítali sme aj do Slovenského banského archívu, kde nám jeho riaditeľ p. Peter Konečný priblížil dejiny baníctva a ukázal Banské mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu zapísané v Registri  programu Pamäť sveta UNESCO.  Výborná bola aj prehliadka Slovenského banského múzea.

Stretnutie nás nabilo energiou a poskytlo veľa inšpirácie do ďalšej práce. Tešíme sa na úzku spoluprácu so všetkými pridruženými školami UNESCO na Slovensku aj v budúcom roku.

Bližšie informácie o pridružených školách UNESCO na Slovensku - ASPnet (unesco.sk).