sk | en

UNESCO

ZVOLENIE SLOVENSKA ZA ČLENA VÝKONNEJ RADY UNESCO (2023-2027)


ZVOLENIE SLOVENSKA ZA ČLENA VÝKONNEJ RADY UNESCO (2023-2027)

Slovensko bolo počas zasadnutia 42. GK UNESCO zvolené za člena Výkonnej rady (VR) UNESCO na obdobie rokov 2023-2027 (58-členná VR UNESCO je hlavným rozhodovacím orgánom UNESCO, ktorý medzi zasadnutiami GK UNESCO zastupuje 194 členských krajín UNESCO. Polovica členov VR sa v rámci piatich volebných skupín volí v dvojročnom cykle počas zasadnutí GK UNESCO). 
V tajných voľbách v rámci 2. volebnej skupiny získalo 117 hlasov (okrem neho bolo taktiež  zvolené Srbsko, Albánsko a Česko).
Do rozhodovacieho orgánu UNESCO sa Slovensko vracia po 10 rokoch. Ide o jeho štvrtý mandát počas 30-ročného pôsobenia v UNESCO. Počas neho bude účastné na vypracovaní a prijímaní rozhodnutí UNESCO vo všetkých oblastiach jej činnosti. Mandátu sa oficiálne ujalo 24. novembra.
Predseda SK UNESCO a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR J. Blanár pri tejto príležitosti konštatoval: „Zvolenie Slovenska do Výkonnej rady je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie aktívneho a zodpovedného partnera na medzinárodnej scéne“. UNESCO podľa ministra J. Blanára ponúka širokú škálu programov a aktivít, ktorých implementácia v domácom prostredí je prospešná pre celú spoločnosť. „Okrem tradičných oblastí UNESCO ponúka inšpiráciu aj pri riešení najaktuálnejších výziev týkajúcich sa využívania umelej inteligencie, neurotechnológií, či šírenia informácií v digitálnom priestore. Som preto rád, že Slovensko bude počas nasledujúcich štyroch rokov sedieť za rokovacím stolom a navrhovať konkrétne riešenia v rôznorodých oblastiach mandátu UNESCO,“ vyhlásil J. Blanár. 

Tlačová správa k dispozícii TU. Celkové výsledky volieb do VR UNESCO vo všetkých volebných skupinách k dispozícii TU.