sk | en

UNESCO

Zverejnenie animovaného videa UN Information Service (UNIS) Vienna o globálnom vzdelávaní


Zverejnenie animovaného videa UN Information Service (UNIS) Vienna o globálnom vzdelávaní

UN Information Service (UNIS) Vienna zverejnil slovenskú verziu krátkeho animovaného videa, ktoré je súčasťou celosvetového projektu the World´s Largest Lesson, ktoré, vzniklo aj v partnerstve s UNESCO.

Video populárnou formou informuje o globálnych cieľoch udržateľného rozvoja a je určené pre školy, učiteľov a ďalších, ktorí chcú pracovať s témou SDGs a globálnym vzdelávaním.

Video je zverejnené na sociálnych sieťach.

Twitter: https://twitter.com/UN_Vienna

Facebook: @UNVienna
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ybv7j1TBBPM