sk | en

UNESCO

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka


Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Foto: Drevený chrám v Ruskej Bystrej
​Fotografiu poskytol:  © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky


          

      

          
 

Hore - Bodružal (vľavo), Ruská Bystrá (v strede), Hronsek (vpravo)

V strede - Kežmarok (vľavo), Ruská Bystrá, ikonostas (v strede), Leštiny (vpravo)

Dole - Ladomirová (vľavo), Tvrdošín (v strede), Hervartov (vpravo)


Fotografie poskytol:  © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky


https://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-obluka