sk | en

UNESCO

Kreatívne mesto UNESCO

Kreatívne mesto Košice

Sieť kreatívnych miest UNESCO bola vytvorená v roku 2004 na podporu miest, ktoré označili kreativitu za strategický faktor svojho trvalo udržateľného rozvoja. 246 miest, ktoré v súčasnosti tvoria túto sieť, spolupracuje na spoločnom cieli: umiestniť tvorivosť a kultúrny priemysel do centra svojich rozvojových plánov na miestnej úrovni a aktívne spolupracovať na medzinárodnej úrovni.  Kreatívne mestá UNESCO sú zamerané na jednu z vybraných tém: Remeslá a ľudové umenie, Dizajn, Film, Gastronómia, Literatúra, Hudba, ale aj Mediálne umenie. 

https://en.unesco.org/creative-cities/home

 

Košice sú od októbra 2017 súčasťou Siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) v oblasti mediálneho umenia (Media Arts). Do klubu vtedy vstúpili spoločne so 64 mestami z celého sveta a tak sa podieľali na rozšírení siete na súčasných 246 Kreatívnych miest zoskupených v siedmich oblastiach ako Gastronómia, Dizajn, Remeslá a ľudové umenie, Hudba, Literatúra či práve spomínané Mediálne umenie.

 

Košice sú prvé slovenské mesto, ktoré sa stalo Kreatívnym mestom UNESCO. Vďaka tomu odteraz majú skvelú príležitosť zviditeľniť sa na globálnej úrovni, rozvíjať medzinárodné spolupráce a vytvárať príležitosti pre tvorivých ľudí nielen z Košíc, ale aj z celého Slovenska. 

 

Prihlášku do UNESCO Creative Cities Network pripravila nezisková organizácia Creative Industry Košice (CIKE). „Od roku 2013, kedy sme si prvýkrát v Master pláne pre kreatívnu ekonomiku stanovili cieľ stať sa členom Siete kreatívnych miest UNESCO, sme urobili množstvo krokov, ktoré viedli k úspechu. Teraz sa tešíme na prácu spojenú s napĺňaním aktivít, ktoré sme navrhli v prihláške“, hovorí Michal Hladký, riaditeľ neziskovky.

 

Pre Košice je spojenie kreatívneho priemyslu a IT prirodzeným vyvrcholením viac ako desaťročnej snahy, a tak členstvo v oblasti Mediálneho umenia nie je prekvapením. Dané prepojenie a umelecko-technické presahy sú viditeľné aj na kľúčovom podujatí, ktoré CIKE v rámci aktivít odkazujúcich členstvo v sieti každoročne organizuje – na festivale Art & Tech Days.

 

Viac informácií o aktuálnom mediaartovom dianí v Košiciach nájdete na webovovej stránke https://www.cike.sk/project/kosice-unesco-kreativne-mesto-medialneho-umenia/