sk | en

UNESCO

Kreatívne mesto UNESCO

Kreatívne mestá UNESCO

Sieť kreatívnych miest UNESCO bola vytvorená v roku 2004 na podporu miest, ktoré označili kreativitu za strategický faktor svojho trvalo udržateľného rozvoja. 

Celkovo takmer 300 miest, ktoré v súčasnosti tvoria túto sieť, spolupracuje na spoločnom cieli: umiestniť tvorivosť a kultúrny priemysel do centra svojich rozvojových plánov na miestnej úrovni a aktívne spolupracovať na medzinárodnej úrovni. Sieť taktiež umožňuje mestám spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri príprave politík a programov podporujúcich kultúrny rozmach a symbol UNESCO umocňuje záujem a návštevnosť kultúrnych podujatí v danom kreatívnom meste.

Kreatívne mestá UNESCO sa profilujú v rámci niektorého zo 7 odvetví: Remeslá a ľudové umenie, Dizajn, Film, Gastronómia, Literatúra, Hudba, ale aj Mediálne umenie. 

Bližšie informácie sú dostupná na https://en.unesco.org/creative-cities/

KOŠICE ako Kreatívne mesto UNESCO

Košice sú  súčasťou Siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) od októbra 2017 a angažujú sa v oblasti mediálneho umenia (Media Arts). Sú prvým a nateraz jediným slovenským zástupcom v danej Sieti UNESCO. Vďaka členstvu majú skvelú príležitosť zviditeľniť sa na globálnej úrovni, rozvíjať medzinárodnu spoluprácu a vytvárať príležitosti pre tvorivých ľudí nielen z Košíc, ale aj z celého Slovenska. 

Prihlášku do UNESCO Creative Cities Network pripravila nezisková organizácia Creative Industry Košice (CIKE). „Od roku 2013, kedy sme si prvýkrát v Master pláne pre kreatívnu ekonomiku stanovili cieľ stať sa členom Siete kreatívnych miest UNESCO, sme urobili množstvo krokov, ktoré viedli k úspechu. Teraz sa tešíme na prácu spojenú s napĺňaním aktivít, ktoré sme navrhli v prihláške“, hovorí Michal Hladký, riaditeľ neziskovky.

CIKE zastrešuje a koordinuje aktivity súvisiace s členstvom v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Pravidelne reprezentuje Košice na stretnutiach so zahraničnými partnermi v klastri UNESCO – Creative City of Media Arts. V spolupráci s partnermi realizuje projekty a buduje povedomie o inováciách, ktoré vznikajú prepojením digitálnych technológií s umením.

Pre Košice je spojenie kreatívneho priemyslu a IT prirodzeným vyvrcholením viac ako desaťročnej snahy, a tak členstvo v oblasti Mediálneho umenia nie je prekvapením. Dané prepojenie a umelecko-technické presahy sú viditeľné aj na kľúčovom podujatí, ktoré CIKE v rámci aktivít odkazujúcich členstvo v sieti každoročne organizuje – na festivale Art & Tech Days.

Viac informácií o aktuálnom mediaartovom dianí v Košiciach nájdete na webovej stránke Creative Industry Košice | Spolu vytvárame svetové mesto kultúry (cike.sk)

Profil CIKE na sociálnej sieti Facebook