sk | en

UNESCO

Sekretariát SK pre UNESCO

Sekretariát SK pre UNESCO:

Kontakt:

Ing. Viera Grigová

generálna tajomníčka

Slovenská komisia pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Tel: 02/ 5978 - 3603

E-mail: unesco@mzv.sk