sk | en

UNESCO

Sekretariát SK pre UNESCO

Sekretariát SK pre UNESCO:

Kontakt:

Mgr. Edita Filadelfiová

generálna tajomníčka

Slovenská komisia pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava

Tel: 02/ 5978 - 3614, 3615

Fax: 02/ 5978 - 3659

E-mail: edita.filadelfiova@mzv.sk alebo unesco@mzv.sk