sk | en

UNESCO

KAMPAŇ "BEZ VODY NIE JE ŽIVOT" 8.-9. septembra 2017


KAMPAŇ "BEZ VODY NIE JE ŽIVOT" 8.-9. septembra 2017

Upriamujeme Vašu pozornosť na kampaň „Bez vody nie je život“, ktorá sa bude konať v dňoch 8.-9.septembra 2017 v troch mestách na Slovensku a bude organizovaná Platformou MVRO spolu s dobrovoľníkmi.
Podujatie sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

 

Cieľom podujatia je poukázať na to, že život bez vody nie je možný, ale nie každá krajina má k nej prístup – aj keď Slovensko je krajina bohatá práve na vodu. Slovenské organizácie pomáhajú vo svete, aby sprístupnili vodu, tam kde to nie je bežné. Zástupcovia týchto mimovládnych organizácií, ako aj Platformy budú hovoriť o situácii v niektorých krajinách a ako v týchto oblastiach pomáhajú (napr. podpora výstavby studní v Turkane, púštnej oblasti Kene – kde okrem jednoduchých obyvateľov, ktorí musia niekoľko kilometrov kráčať za vodou, sú aj obrovské utečenecké tábory).  Niektoré z týchto projektov sú podporené buď z verejných zbierok organizácií ako napr. kolednícka zbierka Dobrá novina, iné sú financované aj v rámci oficiálnej slovenskej pomoci z prostriedkov SlovakAid.

Nakoľko voda a prístup k nej je jednou z hlavných aktivít a priorít UNESCO, uvedené podujatie plne podporujeme a udeľujeme mu záštitu.

 

 


Prílohy