sk | en

UNESCO

"Bez nenávisti na internete" - expertíza UNESCO v globálnom vzdelávaní príde na Slovensko

externé informácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská komisia pre UNESCO  a Rada mládeže Žilinského kraja realizujú v rámci kampane Rady Európy "Bez nenávisti na internete" projekt výmeny poznatkov, skúseností, know-how a osvedčených postupov v téme vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv a ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v apríli 2016

externé informácie

  Cyklus prednášok – Veľké osobnosti umenia v dejinách ľudstva Giuseppe Verdi 13. 04. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5 Prednáška o živote a diele významného talianskeho hudobného skladateľa. Prednáša: Viktória Búdová,  kultúrna asociácia Nová Akropolis     Cyklus predná ...


Projekt "VODA, prírodné dedičstvo Slovenska"

externé informácie

  Projekt „VODA, prírodné dedičstvo Slovenska“ je projekt pre deti a mládež zo základných a stredných škôl k predsedníctvu SR v Rade EÚ, realizovaný Slovenskou komisiou pre UNESCO (SK UNESCO), v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Platfor ...


OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

externé informácie

V dňoch 6. až 8. apríla 2016 sa v Modre - Harmónii uskutoční celoštátne kolo Olympiády ľuských práv. Záštitu nad týmto podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. Juraj Draxler. Nosnou témou 18. ročníka tohto každoročného podujatia je "Ľudská dôstojnosť". Hlavnou cenou pre v ...


Medzinárodný deň žien

externé informácie

Ako pripomenutie si Medzinárodného dňa žien 2016, si relácia BBC "Široký uhol" pozvala slávnu novinárku a producentku Zeinab Badawi porozprávať o jej práci, jej viere a jej záväzku, priblížiť všeobecné dejíni Afriky - to, čo ona nazýva UNESCO najlepšie stráženým tajomstvom -  širokej verejnosti. Vžd ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO v marci 2016

externé informácie

1. Cyklus prednášok – Veľké osobnosti umenia v dejinách ľudstva Hans Christian Andersen 09. 03. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5   Prednáška o živote a diele významného dánskeho spisovateľa. Prednáša: Mária Mihálová, kultúrna asociácia Nová Akropolis     2. Šťastie máš ...


21. február – Svetový deň materinského jazyka

externé informácie

Nedávny vývoj v jazykovej diverzite monitorovanej organizáciou UNESCO. On-line edícia UNESCO Atlasu svetových jazykov sa od svojho vzniku v roku 2009, kedy sa konal prvý "Svetový deň materinského jazyka" ,  na základe záujmu a podpory jeho čitateľov a používateľov rozrástla o informácie o jazykoch ...


Súťaž pre mladých podnikateľov

externé informácie

Nadácia Goi Peace foundation spustila online súťaž pre mladé podnikateľské talenty. Mladí podnikatelia sa môžu súťaže zúčastniť predložením vlastných tvorivých nápadov a projektov týkajúcich sa "Cieľov trvalo  udržateľného rozvoja", vyhlásených Valným zhromaždením OSN v roku 2015 . Súťaž je otvoren ...


Výzva na predkladanie nominácií na Cenu UNESCO za "vzdelávanie dievčat a žien"

externé informácie

Cieľom je odmeniť činnosti jednotlivcov, skupín, organizácií a centier, ktoré podporujú vzdelávania dievčat a žien, v súlade s politikou UNESCO. Nominácia by mala byť navrhnutá vládami štátov alebo mimovládnymi organizáciami v oficiálnej spolupráci s UNESCO. Uchádzači musia vynikať v aktivitách, kt ...


Stretnutie európskych národných komisií UNESCO v Krakove

externé informácie

V dňoch 24.-26. februára 2016 hostilo mesto Krakov a Poľská národná komisia pre UNESCO účastníkov neformálneho stretnutia európskych národných komisií pre UNESCO. Na stretnutí sa zišli zástupcovia z viac ako 30 európskych krajín. Slovenskú komisiu pre UNESCO zastupovali na stretnutí generálna tajomn ...


Tlačová správa z Valného zhromaždenia SK UNESCO

externé informácie

Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO   Dňa 12. februára 2016 sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) za účasti expertov ...


Medzinárodná súťaž výtvarných diel pre deti a mládež

externé informácie

Slovenská komisia pre UNESCO s radosťou oznamuje a propaguje medzinárodnú súťaž výtvarných diel pre deti a mládež pod názvom "Kamaráti mieru". Súťaž sa koná každoročne a tento rok je to už jej devätnásty ročník. Radi by sme vyzvali deti a mladých ľudí vo veku od 5 do 16 rokov, aby sa zapojili a po ...


Stretnutie veľvyslankyne SR pri UNESCO s mimovládnymi organizáciami

externé informácie

Na budúci týždeň vo štvrtok, 11.2.2016, sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční stretnutie p. Novotnej, slovenskej veľvyslankyne pri UNESCO v Paríži so slovenskými mimovládnymi organizáciami.  Bude to prvé stretnutie svojho druhu, na ktorom sa pani veľv ...


Valné zhromaždenie

externé informácie

Valné zhromaždenie SK UNESCO  Dňa 12.2.2016 sa v priestoroch MInisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí uskutoční Valné zhromaždenie Slovenskej komisie UNESCO. Valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz ročne, vyhodnotí činnosť SK UNESCO na základe príspevkov predsedov výborov a sekcií a ď ...


Gajdošská kultúra v UNESCO

externé informácie

Dňa 2. decembra 2015 schválil Medzivládny výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na svojom 10. zasadnutí, ktoré sa koná vo Windhoeku v Namíbii (30.11.- 4.12.2015), zápis slovenského nominačného projektu „Gajdošská kultúra" na Zoznam nehmotného dedičstva UNESCO. Projekt získal vysoko ...


Podujatia Informačného a dokumentačného strediska UNESCO - február 2016

externé informácie

Srdečne Vás pozývame na podujatia:    Nový cyklus prednášok! – Veľké osobnosti umenia v dejinách ľudstva Alfons Mucha 10. 02. 2016, 17.30 hod. Seminárna miestnosť UKB, Klariská 5   Prednáška o živote a diele významného českého maliara.   Prednáša: Mária Mihálová, kultúrna asociácia Nová Ak ...