sk | en

UNESCO

SR v UNESCO

Slovensko sa aktívne zapája do činnosti rozhodujúcich, poradných aj expertných orgánov UNESCO. Každodenný kontakt s organizáciou a jej členskými štátmi zabezpečuje Stála delegácia SR pri UNESCO v Paríži.