sk | en

UNESCO

Predbežný zoznam

Lokality vytypované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva – tzv. Predbežný zoznam

Proces predchádzajúci zápisu jednotlivých kultúrnych, prírodných či zmiešaných lokalít na Zoznam svetového dedičstva sa začína na národnej úrovni, keďže každá lokalita uchádzajúca sa o prestížny titul svetového dedičstva musí byť najskôr zaradená na tzv. Predbežný zoznam svojej domovskej krajiny. Je v právomoci každého zmluvného štátu Dohovoru o svetovom dedičstve, aby sám určil, ktoré pamiatky nachádzajúce sa na jeho území chce nominovať. Zároveň je však nevyhnutné, aby nominovaná lokalita zodpovedala nasledovným podmienkam:

1. mala jedinečnú svetovú hodnotu;

2. spĺňala aspoň jedno z desiatich stanovených kritérií;

3. preukázala adekvátnu ochranu a manažment.
 

Predbežný zoznam Slovenskej republiky:

Kultúrne dedičstvo

·         Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami 

·         Koncept šošovkovitého historického jadra mesta Košice

·         Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji (spoločná nominácia s Nemeckom, Rakúskom a Maďarskom)

·         Pamätník Chatama Sófera

·         Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradište v Mikulčiciach a Kostol Sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (spoločná nominácia s Českom)

·         Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome 

·         Tokajská vinohradnícka oblasť, súbor vinohradníckych pivníc

Prírodné dedičstvo 

·         Gejzír v Herľanoch

·         Krasové doliny Slovenska (na základe výberu rôznych typov krasových dolín rozšírenie a dopracovanie  nominačného projektu Rokliny Slovenského raja, predloženého 26.6.1997)

·         Lúky a pasienky Slovenska

·         Mykoflóra Bukovských vrchov

·         Prírodné rezervácie Tatier (predpokladaný spoločný návrh s Poľskom) 

"Zmiešané" dedičstvo 

·         Dunajská prírodná a kultúrna krajina (predpokladaný spoločný návrh s Českom, Rakúskom a Maďarskom)