sk | en

UNESCO

Pamiatky na Zozname svetového dedičstva

Pamiatky na Zozname svetového dedičstva


Slovenská republika má na zozname zapísaných celkovo 7 lokalít – 5 kultúrnych a 2 prírodné.

Kultúrne lokality SR zapísané na Zozname svetového dedičstva:

1. Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia (od r. 1993),

2. Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia (od r. 1993, rozšírené v r. 2009),

3. Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (od r. 1993),

4. Historické jadro mesta Bardejov (od r. 2000),

5. Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (od r. 2008).


Prírodné lokality SR zapísané na Zozname svetového dedičstva:

1. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu – spoločná lokalita s Maďarskom (zapísaná v roku 1995, rozšírená v r. 2000) 

2. Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka – spoločná lokalita s Nemeckom a Ukrajinou (zapísaná v roku 2007, rozšírená v r. 2011)